Pályázati konzultáció

Legfontosabb feladatat a település fejlesztése érdekében a rendelkezésre álló erőforrások és pályázati lehetőségek összehangolása, pályázatok előkészítése.

1. Pályázatok előkészítése – elsősorban az Európai Unió, Kormányzati, Minisztériumi, regionális és megyei alapok pályázatai

  • Tanácsadás a pályázati célok és a helyi adottságok összhangjában.
  • Információgyűjtés, ütemezés meghatározása

 

2. Pályázatok menedzselése:

  • A pályázat benyújtását követően a pályázati eljárás figyelemmel kísérése és a pályázati anyagok kezelése
  • Tanácsadói vagy menedzselési tevékenység a projektek sikeres lebonyolításában.
  • A kapcsolódó közbeszerzési eljárások előkészítése.

 

3. Szakmai tanácsadás:

  • Az önkormányzat testületi anyagának előterjesztés előtti szakmai véleményezése
  • Megállapodás szerinti időszakonként pénzügyi - gazdasági tanácsadás.

 

4. A sikeres pályázati projektek megvalósítása:


A megnyert pályázatok szabályos, szakszerű lebonyolítása, a pályázati projekt végrehajtása, az előrehaladás ütemtervnek megfelelő folyamatos biztosítása és nyomon-követése, az esetleges időszakos ellenőrzések során támasztott követelmények teljesítése, a projektzárás, zárójelentés elkészítése.